GDPR

Samtykkeerklæringer – GDPR

(Persondataforordningen)

For at efterleve GDPR lovgivningen er vi underlagt en række regler.
Generelt syntes vi, at det er rigtig godt, i og med at det beskytter dig og dine data mod misbrug.
Hos El-kholy Consult ApS., har vi aldrig delt oplysninger med en tredje mand, medmindre dette har været aftalt og som et Erhvervspsykologisk hus, har vi haft vores egen regelsæt, for at beskytte vores klienter og fastholde vores egen ordentlighed.
Dog skader det aldrig at gennemgå og sikre, at alle rutiner lever op til de lovmæssige krav.

Derfor – indledes ingen samtaleforløb, medmindre der er underskrevet en samtykkeerklæringen.

Vi vil her skitsere, hvilke oplysninger vi er nødt til at bede dig om og dernæst,
hvordan dine oplysninger bliver benyttet hos El-kholy Consult ApS.,
i forbindelse med samtaleforløb, certificeringer eller andet der relaterer til vores ydelser.

 

Hvilke oplysninger skal El-kholy Consult ApS. bruge din tilladelse til:

 • Registreringen af: Navn, Bopælsadresse, Tlf. Nr., samt mailadresse.
 • At registrere dine oplysninger, til brug ved opfølgning på samtale forløb og indgåelse af nye aftaler.
 • At registrere mine oplysninger til brug for afregning af forløbet.

Du skal vide hvad og hvordan El-kholy Consult ApS, bruger dine oplysninger:

 • At oplysninger og samtaler, uanset hvilke, er at betragte som fortrolige og underlagt den udvidet tavshedspligt under Dansk Psykologforening
  (https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers_tavshedspligt.pdf )
 • At dine oplysninger ikke deles, med mindre der forligger en særskilt samtykkeerklæring på dette.
  (Undtaget er dog deling internt, hvis der er behov for intern supervision og alene af faglig karakter.)
 • Løbende notater, registreres alene med dit fornavn og arkiveres sammen med din samtykkeerklæring, efter El-kholy Consult ApS. interne sikkerhedsanvisninger og ansvar.
 • Sletning af dine oplysninger vil ske automatisk efter 6 – 9 måneder, med mindre, andet er aftalt. (Dog ikke regnskabsmæssige forhold)

 

Dine rettigheder:

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) giver dig følgende rettigheder:

 • Retten til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling.
 • Retten til at bede om indsigt i mine personoplysninger.
 • Retten til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.
 • Retten til at få mine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelser mod at mine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelser mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til enhver tid at kunne trække nærværende samtykkeerklæring tilbage.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os