Kompetenceløftende certificeringsforløb

Kompetenceløftende certificeringsforløb med fokus på rekruttering og lederudvikling

Inklusiv NEO-PI-3 Certificering 

Formålet med certificeringsforløbet er at give indsigt i og erfaring med erhvervsrettet testning og gøre kursisterne i stand til at bruge personlighedstesten NEO-PI-3, til at lave dybdegående og præcise personvurderinger. Certificeringsforløbet er en udvidet udgave af vores NEO-PI-3 Certificering, med særlig fokus på brugen af erhvervsmæssig testning i praksis. Mere specifikt taler vi ind i brugen af testning til rekruttering og ledelsesudvikling.

Forløbet inkluderer at kursisterne bliver certificeret i personlighedstesten NEO-PI-3, som er en af de mest evidensbaseret og anerkendte på marked. NEO-PI-3  måler personligheden ud fra fem faktorer:

 • Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner
 • Ekstroversion (udadvendthed)
 • Åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer hver seks underliggende facetter. Dette giver en grundig og nuanceret indsigt i egne præferencer og kompetencer.

Certificeringsforløbet oprettes og afholdes for grupper på 3-8 personer.

10007362_387601881409800_4386699346029937738_o

Hvad giver forløbet?

Introduktion til erhvervsrettet psykologisk testning
Forståelse for muligheder og begrænsninger ved forskellige testværktøjer
Kendskab til, og erfaring med, brugen af NEO-PI-3 personlighedsværktøjet
Konkrete og praksisnære værktøjer til brugen af psykologisk testning

Certificeringsforløbet

Certificeringsforløbet består af 5 hele kursusdage, træning i testtilbagemelding og mundtlig eksamen.

Overordnet kan forløbet deles op i følgende blokke:

1. Indledende kursusdage

Forløbet lægger ud med tre kursusdage:

Kursusdag 1: dag 1 handler om at blive bekendt med erhvervsrettet testning, herunder forskellige typer af test, testadministration, grundlæggende psykometri og introduktion til intelligenstesten IST 2000 R.

Kursusdag 2: dag 2 handler om at blive fortrolig med personlighedstestning og NEO-PI-3 værktøjet

Kursusdag 3: dag 3 handler om at blive fortrolig med at give testtilbagemelding på NEO-PI-3 og forstå hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i brugen af NEO-PI-3 og andre kognitive test.

3. Opsamlende kursusdag

Dag 4 handler om at samle op på hjemmetræningen og dele erfaring omkring brugen af testværktøjerne.
Dagen tager udgangspunkt i:

 • Gruppesupervision med individuel sparring på testtilbagemelding.
 • Introduktion til og forberedelse på eksamen.

2. Træning

Mellem kursusdag 3 og 4 skal kursisterne afsætte tid til at teste fire fokuspersoner i NEO-PI-3. Det indebærer at administrere testen og give en mundtlig testtilbagemelding samt bruge tid på analysen og fortroligheden med værktøjet.

4. Eksamen

Som en del af certificeringsforløbet skal kursisterne på til en mundtlig eksamen, hvor de demonstrere en NEO-PI-3 testtilbagemelding. Eksamen tager ca. 1 time, hvoraf de 45 min. er afsat til testtilbagemelding.

5. Opfølgende kursusdag

Efter eksamen samles holdet til en opfølgende kursusdag med fokus på konkrete værktøjer og teknikker til at implementere brugen af NEO-PI-3. Dagen vil have særlig fokus på:

 • Samtale- og coachingværtøjer, som er relevante for kursisternes daglige arbejde med NEO-PI-3.
 • Konkrete udfordringer og dilemmaer, som kursisterne har mødt i praksis, og hvordan disse håndteres.

Praktisk information

Kursusindhold

 • Introduktion til erhvervsrettet testning og kendskab til forskellige testværktøjer
 • Grundlæggende psykometri og opbygningen af test
 • Introduktion til intelligenstesten IST 2000R og IST Screening
 • Dybdegående kendskab til NEO-PI-3 og dens delelementer
 • Forståelse for personlighedsbegrebet, og hvordan vi måler personligheden
 • Testtilbagemelding og analyse ift. rekruttering, udvikling, ledelse og karriere
 • Feedback teknik
 • Case arbejde – analyse af styrker og svagheder samt udviklingsområder af anonyme cases
 • Demonstration af feedback
 • Træning af forskellige feedback situationer
 • Spotting af dysfunktionalitet, stress, depression, psykopatiske træk mm.
 • Gruppesupervision
 • Eksamen og certificeringsbevis i NEO-PI-3
 • Samtale- og coachingværtøjer, som er relevante for kursisternes daglige arbejde med NEO-PI-3
 • Dilemmaer og begrænsninger i forhold til brugen af NEO-PI-3 og andre erhvervsrettede tests i rekrutteringsprocessen

Undervisningsform

Undervisningen er meget praktisk og anvendelsesorienteret. Der vil være en blanding af teori, praktiske øvelser og metadialog om værktøjet. Det er VIGTIGT at du har lyst til at sætte dig selv i spil da din egen personlighedstest vil være træningsbane for kurset. Det gælder både for onlineversionen, såvel som ved forløb med fysisk fremmøde.

Tidsramme

 • Kurset varer 5 hele dage + 1 times eksamen
  • Tre indledende kursusdage fra kl. 09:00-17:00.
  • Mellem dag 2 og 3 skal der testes 4 fokuspersoner og gives dertilhørende testfeedback.
  • En opsamlende kursusdag fra kl. 09:00-16:00.
  • 1 times eksamen til at demonstrere en testfeedback foran eksaminator og censor.
  • En opsamlende kursusdag fra kl. 09.00-16.00.

Lokation

Det er en forudsætning at I er mellem 3-8 deltagere, for kunne oprette certificeringsforløbet.

Vi kommer meget gerne til jer, hvor I sørger for lokale og forplejning.

Det er ligeledes muligt at afholde forløbet hos os i Risskov, hvor vi står får lokale og forplejning.

Pris

En 5-dages certificering koster:

30.000 kr. + moms pr. deltager 

Prisen er inklusiv:

 • 1 x erhvervspsykolog på alle undervisningsdage
 • Mappe og elektroniske test til træning
 • Manual – grundbog
 • Artikler, noter og andet materiale
 • Adgang til online testportal og NEO-PI-3 community
 • Certifikat v. bestået kursus

Såfremt eksamen ikke bestås i første forsøg pålægges et gebyr på 1500 kr. + moms pr. eksamensforsøg. 

Kontakt os for at høre mere

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os