Ledelse 1-2-3

Ledelse 1-2-3

Et tredags kursus for den nye eller mindre erfarne leder, som ønsker at få succes med ledelse. 

Ledelse 1-2-3 er et kursus for dig, der ønsker at blive klogere på hvad ledelse er for en størrelse, samt få konkrete værktøjer og viden, der gør dig klar til at varetage lederollen. Uddannelsen giver dig både viden om ledelse, teamudvikling, konfliktforebyggelse m.m., samtidig med, at dit personlige lederskab udforskes med afsæt i din personprofil.

Kurset henvender sig til alle, som er interesseret i at lære mere om ledelse.

Skærmbillede 2022-01-13 kl. 11.38.58

Kursusindhold

Kurset giver en bred indføring til ledelse ved at se nærmere på ledelsebegrebet, såvel som hvilken betydning ledelse har for trivsel, performance, samarbejde, konfliktforbyggelse og mere.

Teori omkring ledelse

Konkret og praksisnær viden om ledelse, ledelsesstile og ledelsesformer.

Forståelse for teamwork

Indsigt i de grundlaget for at skabe et succesfuldt og højtydende team.

Dit personlige lederskab

Indsigt i din egen ledelsesprofil, og dertilhørende styrker og svagheder.

Værktøjer til konfilktforbyggelse

Værktøjer der forebygger modstand og fremme den gode dialog.

Yderlig information

Hvem kan deltage på Ledelse 1-2-3?

Dig, som ønsker et solidt og stabilt fundament for din videre ledelsespraksis.
Dig, som ønsker at kunne forstå, motivere og udvikle dine medarbejdere og dermed skabe et godt arbejdsmiljø.
Dig, som ønsker konkrete værktøjer til at varetage strategiske udviklingsprocesser og omsætte tanke til handling.
Dig, hvis organisation ønsker en leder, som er klædt bedst muligt på til at varetage både strategiske, driftmæssige og relationelle aspekter af ledelse – noget der uden tvivl vil have indvirkning på organisationens fremtidige succes.

Undervisningsform

Undervisningen vil være en blanding af teori, øvelser, cases, træning, plenum dialog og feedback. Det er vigtigt at du har lyst til at sætte dig selv i spil, og at du er villig til at lære gennem egne erfaringer. Undervisningen varetages af en af El-kholy Consults erhvervspsykologer.

Kursusforløb

Huset strækker sig over tre hele workshopdage:

DAG 1 – INTRODUKTION TIL LEDELSE 

 • Introduktion til ledelse og forskellige ledelsesstile.
 • Fokus på ledelsesopgaver og adfærd.
 • Magt og ansvar i ledersrollen.

MELLEM DAG 1 & 2 – INSIGHTS PERSONLIGHEDSPROFIL

 • Alle kursister får, som led i forløbet, deres egen Insights personprofil.
 • Denne giver indsigt i personlige styrker og mulige udfordring, som er særligt relevant for både ledelse og samarbejde.

DAG 2 – DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

 • Introduktion til Insights typologierne og din personprofil ift. ledelse.
 • Samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige personlighedsprofiler.
 • Fokus på det velfungerende team og samarbejde.

DAG 3 – KONKRETE LEDELSMÆSSIGE VÆRKTØJER

 • Strategiske processer: SWOT-analyse, bør/gør-modeller, SMART-modeller.
 • Konfliktforbyggelse: modstandstyper og dialogkort
 • Medarbejderudvikling: coaching-teknikker og motivationsteori.

 AFSLUTNING

 • På dag 3 laver kursisterne, som afslutning på forløbet, en posterpræsentation. Denne skal omhandle kursistens læringsudkom og videre fokuspunkter i rollen, som leder.

Lokation

Kurset afholdes på vores kontor på Agerbæksvej 7B, 8240 Risskov.

Datoer

Vi afholder to uddannelsesforløb i 2022:

Hold 1 – forår 2022 

Torsdag d. 19 maj 2022. Kl. 08.00 – 16.00

Torsdag d. 02 juni 2022. Kl. 08.00 – 16.00

Torsdag d. 16 juni 2022. Kl. 08.30 – 16.00

Hold 2 – efterår 2022

Mandag d. 31 oktober 2022. Kl. 08.00 – 16.00

Mandag d. 14 november 2022. Kl. 08.00 – 16.00

Mandag d. 28 november 2022. Kl. 08.30 – 16.00

 

 

Pris

Tredages kursuset koster:

14.500 kr. + moms pr. deltager 

Prisen er inklusiv:

 • 1 x erhvervspsykolog på alle undervisningsdage
 • 1 x Insights discovery profil
 • Morgenmad, frokost, the, kaffe, frugt og snacks
 • Certifikat v. bestået kursus

 

 

Tilmeld dig nu

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os