Personlighedstests og typeprofiler

Hvorfor personlighedstest og typeprofiler?

Personlighedtests og -profiler kan i virksomheder og organisationer anvendes, som et springbræt til at udvikle et miljø hvor medarbejdere og ledere, sammen og hver for sig, bliver inspireret til at præstere deres absolut bedste. Personlighedstest og profiler kan blandt andet bidrage med:

  • Et godt arbejdsmiljø.
  • Større succes i virksomheden gennem bedre kommunikationstil hos medarbejdere og ledere.
  • Færre misforståelser og konflikter.

Menneskers reaktionsmønstre, adfærd og verdensforståelse er vidt forskellige, hvilket personlighedstest og typeprofil kan åbne op for. Således skabes der et fælles sprog, hvorfra vi kan forstå vores egne og andres forskellighed. Det kan danne grundlaget for et godt samarbejde og fælles udvikling.

Vi bruger både Insights Discovery typeprofiler og NEO-PI-3 personlighedstests til organisations-, leder- og medarbejderudvikling.

Screen Shot 2020-11-21 at 12.38.20
Screen Shot 2020-10-23 at 13.14.14

Insights Discovery

Insights Discovery er baseret på den schweiziske psykiater Carl Jungs psykologi, som er udvikletmed henblik på at få en øget forståelse for sig selv og de relationer der opstår mellem mennesker. I Insights Discovery arbejdes der med fire farverenergier, som hver især har forskellige styrker og udforinger:

Rød

Gul

Grøn

Blå

Baseret på disse fire farver, giver Insights Discovery et indblik i indvidets personlige og unikke farveprofil, der karakterisere individets stil, dens styrker og dens betydning for det team, man er en del af.

Fordelen ved Insights Discovery er at farverne tilbyder en enkel og lettilgængelige model som skaber et fælles sprog om forskellighed. Det glæder både i forhold til forskellige præferencer, kommunikationsstile, ledelsesbehov og optimale arbejdsbetingelser, hvilket alt sammen kan føre til et bedre arbejdsmiljø og større effektivtet.

NEO-PI-3 Personlighedstest

NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest der foretages, der bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og testen er videnskabelig anerkendt for sin validitet. Testen måler personligheden på fem faktorer:

Emotionelle (følelsesmæssige) reaktioner

Ekstroversion (udadvendthed)

Åbenhed

Venlighed

Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i testpersonernes præferencer og kompetencer. Testen tages elektronisk og en efterfølgende gennemgang af rapporten sker altid i samspil mellem testpersonen og en af vores NEO PI-3, certificerede medarbejdere.

Fordelen ved NEO-PI-3 er dens dybde og stærke empiriske fundament. Denne dybde danner grundlaget for stor selvindsigt og personlig udvikling, som kan føre til ikke kun større personlig effektivtet, men også større teamindsigt og -effektivitet.

Screen Shot 2020-07-26 at 16.52.04
Screen Shot 2020-11-21 at 13.50.06

Det siger kunderne

Vil bare sige at det forsat er en stor hjælp for mig at kende min egen og mine kollegers profiler.

Jeg bruger det dagligt og har siden vi fik dem mærket hvordan det flytter relationer og samarbejde på en positiv måde.

Alle arbejdspladser burde få lavet dem.

Rikke – kundeansvarlig 

Vores certificerede medarbejdere

Certificeret i Insights Discovery og NEO-PI-3

Certificeret i Insights Discovery og NEO-PI-3

Certificeret i Insights Discovery og NEO-PI-3

Certificeret i NEO-PI-3

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os