Strategi- og organisationsudvikling

Hvorfor er strategiudvikling nødvendig?

Strategisk udvikling er et afgørende redskab, som alle professionelle organisationer og virksomheder gør brug af.

I en verden hvor markeder og tendenser er i konstant forandring, stilles der store krav til virksomheder og organisationers evne til udvikling og tilpasning – herunder også deres strategi.

Det er ikke nok at man har en strategi, hvis den ikke bliver implementeret. Strategiudviklingen kommer først når ledelsen og medarbejdere omsætter den til handling.

 

126494546_286120176108583_2550430487953680917_n
126286350_781056845811255_4598660542851873498_n (1)
iStock-1127397311-min

Hvad kan du forvente?

Strategi kan ofte være en udefinerbar størrelse.

Vi arbejder med at gøre strategiudviklingen tydelig og hjælper jer med at beskrive vejen til målet.

Vi vil i fællesskab derfor revurdere eller nytænke jeres visioner og værdier. Vi hjælper med at skabe overblik over virksomhedens planer for fremtiden, arbejde med værktøjer til at nå disse mål, udtænke tidsplaner for delmål mm.

En opdatering eller en helt ny strategiplan er typisk meget gennemgribende og stiller store krav til ledelsen. Det er derfor vigtigt, at strategiudviklingen og dens proces mødes med fuld opbakning, involvering og ikke mindst ønske og tro på fremtiden for virksomheden/organisationen.

Screen Shot 2020-11-21 at 13.50.06

Det siger kunderne

Hanna El-kholy deltog som konsulent på et fælles seminar mellem cheferne for administrationerne på universitetets hovedområder og den næsten nyuddannede ledelse af universitetets fælles administration.

På forhånd var det ikke en rutine opgave at skabe et godt grundlag for det fremtidige samarbejde i denne kreds med så mange forskellige erfaringer og positioner. Det var heller ikke let. Alligevel lykkedes det Hanna El-kholy at sikre det grundlag, som i dag er et godt fundament for et konstruktivt samarbejde mellem de administrative ledelser på tværs af universitetet.

       Jørgen Jørgensen – Rektor ved Aarhus Universitet

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os