Uddannelsesforløb i organisationer

Få skræddersyet et uddannelsesforløb som passer til lige netop jeres ønsker og behov

Vi har mange års erfaring med at udvikle og sammensætte uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb i både offentlige og private organisationer.

Vores uddannelsesforløb udvikles altid i samråd med organisationen, og tager afsæt i både at opkvalificere den enkeltes medarbejders kompetencer, såvel som teamets evne til i fællesskab, at løse kerneopgaven effektivt og fyldstgørende.

Screen Shot 2020-10-23 at 03.55.45

Uddannelsesindhold

Det konkrete uddannelsesindhold vil altid tage afsæt i et specifikt tema og formål med uddannelsesforløbet. Vi har stor erfaring indenfor mange forskellige områder af  menneskelig udvikling og psykologiens verden. Mulige temaer for et uddannelsesforløb kunne være:

Samarbejde og kommunikation

Opkvalificering af den enkeltes evner til at samarbejde og kommunikere effektivt.

Ledelse

Viden om, og udvikling af, den enkeltes ledelseskompetencer.

Kollegial sparring

Bliv klædt endnu bedre på til at sparre og supervisere dine kollegaer.

Coaching og samtaleteknik

Få konkrete og praksisnære samtaleværktøjer, som er relevante i arbejdet med og for mennesker.

Hvorfor vælge et skræddersyet uddannelsesforløb?

  • Hvis I ønsker et opkvalificere egne og/eller medarbejderes kompetencer indenfor et særligt område, som vil gøre hver enkelt endnu dygtigere til at løse kerneydelsen.
  • Hvis I ønsker medarbejdere med en værktøjskasse fuld af konkrete teknikker og redskaber, som kan understøtte dem i dagligdagens arbejdsopgaver.
  • Hvis I ønsker et forløb, som er specifikt taler ind i de konkrete udfordringer, som I møder i hverdagen.
  • Hvis I ønsker at kunne tilpasse uddannelsesforløbets varighed, indhold og dermed også økonomiske omkostninger.
  • Hvis I ønsker at skabe større engagement, trivsel og fastholdelse gennem kompetenceudvikling og opkvalificering.

Screen Shot 2020-10-23 at 11.17.20

Undervisningen

Undervisningen vil være en blanding af teori, øvelser, cases, træning, plenum- dialog og feedback. Det er vigtigt at du har lyst til at sætte dig selv i spil, og at du er villig til at lære gennem egne erfaringer. Undervisningen varetages af en af El-kholy Consults erhvervspsykologer.

Kontakt os her

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os